Modernizace trati Tábor - Sudoměřice u Tábora

Začátek a konec stavby: 114,763 - 133,235
Celková délka stavby: 18,406
Traťová rychlost : 100 (125) - 160 km.h-1
Elektrizace: 43,860 m
Podchody pro pěší: 2
Mosty : 8
Propustky : 16
Základní údaje  
 • Traťová rychlost
 
pro klasické soupravy 100 až 160 km.h-1
pro soupravy s naklápěcími skříněmi 125 až 160 km.h-1
 • Zřízení koleje
 
UIC 60 nová s bezpodkladnicovým upevněním 36 830 m
S 49 užitá s tuhým upevněním 5 687 m
 • Zřízení výhybky
 
UIC 60 nová na betonových pražcích 20 ks
S 49 nová (přednostně užitá) 16 ks
 • Sanace železničního spodku
39 813 m
 • Nástupiště ostrovní ve stanici
1 x 294 m, 1 x 300 m
 • Nástupiště vnější ve stanici
3 x 220 m
 • Nástupiště vnější na zastávce
2 x 220 m, 2 x x140 m
 • Železniční mosty, propustky a podchody
 
železniční mosty 20 ks
návěstní lávky 3 ks
propustky 16 ks
zdi 3 ks
podchody 2 ks
silniční nadjezd 8 ks
Traťové zabezpečovací zařízení - elektronický autoblok v celé délce stavby
 • Výstavba trakčního vedení
43,860 m
 • Úspora pracovních sil
34 osob
 • Rozsah stavby
 
Nové staničení 114,763 - 133,235
Délka úseku 18,406

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC