Trať 280 Hranice na Moravě - Střelná, úsek Teplice nad Bečvou (mimo) - Hustopeče nad Bečvou (mimo)

Projekt odstraňuje nedostatečné parametry tratě tak, aby bylo možné zvýšení traťové rychlosti a odstranění jejích

propadů ve dvou úsecích, kde proběhnou kolejové úpravy o celkové délce 6,780 km. V rámci stavby se v

zastávkách Černotín a Milotice nad Bečvou zřizují zabezpečené přechody pro cestující.

Navržené práce v sobě zahrnují zlepšení stavu železničního svršku a místně spodku včetně odvodnění, umělých

staveb (mostů a propustků), nástupišť, trakčního vedení, železničního zabezpečovacího zařízení, sdělovacího

zařízení a silnoproudých zařízení a rozvodů.

Po realizaci projektu lze očekávat snížení provozních nákladů železniční dopravní cesty a časové úspory na

straně vlakové dopravy.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC