Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Chomutov

Účelem stavby byla rekonstrukce technologie trakční napájecí stanice (trakční měnírny), její technologické a stavební části a navazujících rozvodů vn, nn včetně připojení na trakční vedení. Rekonstrukce byla provedena formou výstavby nové provozní budovy v prefabrikovaném provedení. Po uvedení do provozu byla stávající technologie provozní budovy napájecí stanice zdemontována a objekt se zdemoloval. Záměr je stavbou trvalou a jedná se o bezobslužnou trakční napájecí stanice sytému 3kV DC, rezervovaný příkon: 15 MW, počet usměrňovačových soustrojí: 2 + 1, jmenovitý výkon trakčního transformátoru: 6,409 MVA, základní výkon: 5,3 MVA, jmenovitý proud usměrňovače: 1500 A, počet napaječů R3kV: 5 napaječů. Dispoziční a provozní řešení napájecí stanice bylo zvoleno na základě návrhů a konzultací s uživatelem stavby a zástupcem investora. Uspořádání jednotlivých prostor bylo optimalizováno s ohledem na provozní požadavky, technické parametry jednotlivých technologických celků, požadavcích na údržbu a ochranu majetku a osob. Stavba je situována v k.ú. Chomutov v obvodu dráhy na pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu Správou železniční dopravní cesty, s.o. Realizaci stavby provedlo sdružení firem Elektrizace železnic Praha a.s. + VIAMONT DSP a.s. + SUDOP Praha a.s. s názvem Sdružení TNS Chomutov EŽ+Viamont DSP+SUDOP Praha.   Realizace stavby byla provedena v roce 2015 a 2016. Investorem stavby byla Správa železniční dopravní cesty, s.o.  Financování realizace stavby bylo provedeno z prostředků Operačního programu doprava (OPD) a Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC