Zvýšení trakčního výkonu TNS Golčův Jeníkov

Stavba se nachází na dvojkolejné celostátní trati č. 324 Havlíčkův Brod - Kolín v železniční stanici Golčův Jeníkov. Trať je pravostranně projížděná a je elektrizována střídavou trakční soustavou 25 kV, 50 Hz. Ve stanici je v km 267,300 situována trakční napájecí stanice (TNS), v níž se transformuje napětí 3 x 110 kV na 1 x 25 kV sloužící pro napájení trakčního vedení 25 kV, 50 Hz v úsecích Golčův Jeníkov - Havlíčkův Brod a Golčův Jeníkov - Kutná Hora. TNS byla uvedena do provozu v roce 1965. Obsahem stavby je modernizace technologie rozvodny 110 kV, současně bude řešen i částečný provoz během výstavby z důvodu nevyhnutelnosti napájení příslušného úseku trakce. V rámci stavby budou rekonstruována jednotlivá technologická zařízení napájecí stanice, včetně areálových rozvodů vn, nn, trafostanice 35/0,4 kV a 22/0,4 kV, osvětlení, kanalizace a komunikací. Součástí rekonstrukce je rovněž úprava stávající příjezdové komunikace a dále pokládka sdělovacího kabelu z areálu TNS do výpravní budovy v žst. Golčův Jeníkov.

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 1 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. Cílem je uvedení technologického zařízení trakční měnírny do technického stavu, který bude zajišťovat parametry vyžadované současnou legislativou, minimalizaci nároků na údržbu a bezpečnost a plynulost železniční dopravy. Realizace stavby umožní zajistit provozuschopnost železniční dopravy, dostatečnou kapacitu pro současnou i budoucí dopravní zátěž a spolehlivé napájení elektrizovaných tratí.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC