Zvýšení trakčního výkonu TNS Havlíčkův Brod

Obsahem stavby je kompletní rekonstrukce a modernizace trakční napájecí stanice, která slouží pro napájení

trakčního vedení 25kV AC SŽDC. Současná TNS je technicky i morálně zastaralá a je za hranicí své životnosti.

Rekonstrukce zlepší technický stav TNS tak, aby bylo možné i nadále využívat její výkon pro napájení trakčního

vedení SŽDC. Součástí bude systém kontroly ve funkci chránění, regulace napětí, ovládání, měření a

monitorování technologie 110 kV. Rozvodna 25 kV bude modernizována, stávající technologie bude nahrazena

novou moderní technologií. TNS bude vybavena filtračně-kompenzačním zařízením (FKZ) pro 3. a 5. harmonickou

s prostorovou rezervou pro 7. a 9. harmonickou. Napájecí stanice 6 kV, 75 Hz bude rekonstruována včetně

technologie 6 kV ve výpravní budově. Součástí rekonstrukce jsou rovněž úpravy a doplnění souvisejících zařízení

- rekonstrukce účelové koleje, optický kabel pro zajištění přenosové cesty, rozšíření dispečinku v Havlíčkově

 

Realizace projektu je v souladu s cílem prioritní osy 1 - zajištění technických a provozních výkonnostních

parametrů

potřebných pro poskytování požadované úrovně služeb zákazníkům tratí v síti TEN-T. Cílem je uvedení

technologického zařízení trakční měnírny do technického stavu, který bude zajišťovat parametry vyžadované

současnou legislativou, minimalizaci nároků na údržbu a bezpečnost a plynulost železniční dopravy. Realizace

stavby umožní zajistit provozuschopnost železniční dopravy, dostatečnou kapacitu pro současnou i budoucí

dopravní zátěž a spolehlivé napájení elektrizovaných tratí.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC