Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)

Budova trakční měnírny a rozvodny byla vybudována v 50. letech 20. století. Z konstrukčního hlediska se jedná o

železobetonový monolitický skelet s vyzdívanými stěnami, trámovou stropní a střešní konstrukcí. Částečně

dvoupodlažní objekt se provozně skládá z části rozvodny a části měnírny. Podzemní část slouží pro kabelové

rozvody. Budova je z důvodu opakujících se záplav ve španém technickém stavu.

Technologie - vlivem opotřebení jednotlivých technologických prvků je TNS provozována s vysokou

pravděpodobností selhání a následných škod. Tyto škody by byly jak na životním prostředí okolí TNS, tak i

provozní z důvodu nutnosti odstavení části nebo celé napájecí stanice. Reálně také hrozí nebezpečí požáru a vliv

na zdraví a životy případné obsluhy nebo údržby zařízení. Jakýkoliv vážnější výpadek činnosti TNS by měl velký

vliv na drážní dopravu předmětné trati.

 

Trakční napájecí stanice (dále jen TNS) Kerhartice se nachází v blízkosti žst. Ústí nad Orlicí a slouží k napájení I.

TŽK v trakčním systému 3 kV DC.

Realizací projektu dojde k modernizaci technologie a zvýšení výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí). Nová

budova TNS splňuje nejvyšší požadavky pro instalaci moderní technologie.

 

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti TEN-T včetně

železničních uzlů.

Cílem projektu je především:

- zajištění spolehlivosti napájení elektrizované trati

- zajištění dostatečné výkonu trakční napájecí stanice pro budoucí dopravní zátěž

- zvýšení bezpečnosti provozu trakční napájecí stanice

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC