Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice (Ústí nad Orlicí)

V rámci stavby „Zvýšení trakčního výkonu TNS Kerhartice“ byla kompletně vystavěna nová budova TNS, která je složena z betonových prefabrikovaných dílců. Na nové TNS byly instalovány nové technologie a to rozvaděče 22kV, 6kV v provedení modulárním, zapouzdřené s jedním systémem přípojnic pro vnitřní instalaci, vzduchem izolované se spínacími prvky. Rozvaděč 3kV DC je koncipován jako skříňový rozvaděč skládající se ze skříňového usměrňovače (12-ti pulsní usměrnění) se vzduchovým chlazením (U1 – U4) a napáječové části EZB-N (N1, N2, N11, N12, N3). Objekt je též vybaven elektronickou zabezpečovací signalizací (EZS), kamerovým systém s přenosem na elektrodispečink ( ED ) Pardubice. Datový přenos je zajištěn přenosovým zařízením vyššího řádu SDH o přenosové kapacitě STM-1.

05 – 06/2014

vyhotovení projektu stavby

07/2014 - 03/2015

hrubá stavba trakční napájecí stanice ( TNS )

04/2015

práce na zdravotechnice a elektroinstalaci
lití podlah
práce na montážních lávkách

05/2015

zateplení pláště budovy
dešťová a splašková kanalizace
montáž technologie rozvaděčů 6 kV a 22 kV, trakční trafa osazeny
nové základy pro stožáry trakčního ( TV ) a napájecího vedení ( NV )

06/2015

instalace elektronické požární (EPS ) a zabezpečovací signalizace ( EZS )
rozvaděče 3 kV, 6 kV a 22 kV usazeny
venkovní kabelizace a pokládka optického kabelu
zemní práce pro uložení kabelů napájecího ( NV ) a zpětného vedení ( ZV )

07/2015

rozvaděče 3 kV, 6 kV a 22 kV usazeny, tahání a zapojování kabelů
zemní práce pro uložení kabelů NV a ZV

08/2015

napájení TV z nové TNS od 20.8.2015 ( z transformátoru ČEZ T101 )
instalace EPS a EZS mimo obslužného objektu

 

09/2015

výstavba oplocení
práce na zpevněných komunikací, osvětlení areálu
demontáže technologie v staré TNS, demolice staré budovy a základů stávajících stožárů TV
zapnutí transformátoru ČEZ T 102 do nové měnírny

 

15.10.2015 všechny provozní a stavební objekty pod konečnými přejímkami a uvedeny Drážním úřadem Olomouc do zkušebního provozu

 

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC