Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Oldřichov

Účelem stavby byla rekonstrukce technologie trakční napájecí stanice (trakční měnírny), její

technologické a stavební části a navazujících rozvodů vn, nn včetně připojení na trakční vedení.

Rekonstrukce byla provedena formou výstavby nové provozní budovy v prefabrikovaném provedení.

Po uvedení do provozu byla stávající technologie provozní budovy napájecí stanice sdemontována a objekt se

zdemoloval.

Záměr je stavbou trvalou a jedná se o bezobslužnou trakční napájecí stanice sytému 3kV DC,

rezervovaný příkon: 10,2 MW, počet usměrňovačových soustrojí: 2 + 1, jmenovitý výkon trakčního

transformátoru: 6,409 MVA, jmenovitý proud usměrňovače: 1500 A, počet napaječů R3kV: 5 napaječů.

Dispoziční a provozní řešení napájecí stanice bylo zvoleno na základě návrhů a konzultací s uživatelem

stavby a zástupcem investora. Uspořádání jednotlivých prostor bylo optimalizováno s ohledem na provozní

požadavky, technické parametry jednotlivých technologických celků, požadavcích na údržbu a ochranu majetku a osob.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC