Zvýšení trakčního výkonu TNS Ostrov nad Oslavou

Stavba se nachází na dvojkolejné celostátní trati č. 324 Odb. Brno-Židenice - Havlíčkův Brod v železniční stanici Ostrov nad Oslavou. Ve stanici je v km 78,255 situovaná trakční napájecí stanice (TNS), v níž se transformuje napětí 3 x 110 kV na 1 x 25 kV, které slouží pro napájení trakčního vedení 25 kV, 50 Hz v úseku Ostrov nad Oslavou - Ronov nad Sázavou. TNS byla uvedena do provozu v roce1966. Obsahem stavby je modernizace technologie rozvodny 110 kV, současně bude řešeno i provizorní napájení během výstavby. V rámci stavby budou rekonstruována jednotlivá technologická zařízení napájecí stanice, včetně areálových rozvodů vn, nn, trafostanice 35/0,4 kV a 22/0,4 kV, osvětlení kanalizace a komunikací. Nová rozvodna bude ve venkovním provedení, transformátory 110/27 kV budou umístěny na nových krytých stanovištích, celková dispozice rozvodny R 110 kV bude změněna. Součástí bude systém kontroly ve funkci chránění, regulace napětí, ovládání, měření a monitorování technologie R 110 kV. Současně stavba obsahuje  novou vnitřní skříňovou rozvodnu 25 kV.

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 1 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Cílem je uvedení technologického zařízení trakční měnírny do technického stavu, který bude zajišťovat parametry vyžadované současnou legislativou, minimalizaci nároků na údržbu a bezpečnost a plynulost železniční dopravy. Realizace stavby umožní zajistit provozuschopnost železniční dopravy, dostatečnou kapacitu pro současnou i budoucí dopravní zátěž a spolehlivé napájení elektrizovaných tratí.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC