Zvýšení trakčního výkonu TNS Říkovice

Účelem modernizace je zlepšení technického stavu TNS, prodloužení její uživatelnosti a možnost plného využití

jejího výkonu pro napájení trakčního vedení SŽDC. Rozvodna 110 kV a stání pro transformátory budou stavebně

upraveny. Bude namontována nová technologie rozvodny a nové transformátory 110/22 kV s výkonem 16 MVA.

Transformátory 22/2,5 kV k napájení usměrňovacích bloků budou nahrazeny čtyřmi transformátory se dvěma

sekundárními vinutími, pro napájení trakčních usměrňovačů, stání pro transformátory budou přebudována na

krytá. Usměrňovací skupiny budou nahrazeny čtyřmi novými sestavami 12 pulsních usměrňovačů, stávající

rozvaděč 3 kV DC bude vyměněn za nový. Pro řízení sběru a přenosu procesních dat a pro zajištění ovládání

TNS bude řešeno centrální dispečerské řízení s možností ústředního ovládání, včetně programového vybavení

pro splnění požadavků na bezpečný a spolehlivý provoz na elektrizovaných tratích. Při modernizaci bude

současně zvýšena bezpečnost obsluhy realizací ochrany před dotykem živých částí polohou, umístěním

technologických zařízení 110 kV na pomocné ocelové konstrukce. Budou modernizována ostatní technologická

zařízení napájecí stanice, bude řešena ochrana podzemních a povrchových vod, areálové rozvody vn, nn,

osvětlení, kanalizace a komunikací, pokládka sdělovacího kabelu do výpravní budovy v železniční stanici.

Modernizace technologického zařízení bude navržena s rezervou pro zdvojkolejnění úseku trati Přerov -

Nezamyslice. Budova TNS bude upravena pro montáž nového zařízení a bude provedena celková rekonstrukce budovy.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti.

Hlavními cíly stavby jsou:

- zajištění provozuschopnosti napájení elektrizovaných tratí jako priorita provozu

- zajištění dostatečné kapacity pro budoucí dopravní zátěž

- zajištění spolehlivosti napájení elektrizované trati

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC