Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina

Předmětem projektu je rekonstrukce technologie trakční napájecí stanice, její technologické a stavební části a

navazujících rozvodů vysokého napětí (vn) a nízkého napětí (nn), včetně připojení na trakční vedení.

Rekonstrukce bude provedena formou výstavby nové provozní budovy v prefabrikovaném provedení. Jedná se o

bezobslužnou trakční napájecí stanici systému 3 kV DC s rezervovaným příkonem 10,5 MW a jmenovitým

výkonem 6,409 MVA. Tento výkon budou zajišťovat 3 ks olejových transformátorů o základním výkonu 5 300 kVA.

Součástí stanoviště transformátorů bude záchytná a havarijní jímka na 100 % objemu oleje. Pro potřeby

dálkového dozoru a přenosů bude instalována dálková řídicí technika, napojení na přenosové cesty, sdělovací

zařízení a vše pro potřebný dálkový dohled, dozor a řízení z elektrodispečinku Ústí nad Labem.

Po uvedení do provozu se stávající technologie provozní budovy napájecí stanice demontuje a objekt se

zdemoluje.

V rámci projektu bude zřízena i spínací stanice 3 kV DC v žst. Bílina pro potřeby zlepšení provozních stavů

napájení trakčního vedení a zvýšení propustnosti tratě. Spínací stanice bude realizována včetně navazujících

rozvodů vn a nn a připojení na trakční vedení a sdělovací přenosové cesty.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC