Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína

Hlavní náplní rekonstrukce TNS je zvýšení trakčního výkonu pro zajištění provozuschopnosti ve střednědobém až dlouhodobém horizontu se zajištěním dostatečné kapacity pro provoz na dotčených elektrizovaných tratích, bez omezení na straně napájecí soustavy. Bude provedena kompletní stavební a technologická rekonstrukce měnírny. Stávající rozvodna R110kV je po rekonstrukci, nově budou stavebně a technologicky řešeny kompletně obě stání transformátorů 110/23kV T101 a T102, prostorově dimenzované na stroj 25MVA, v definitivě osazené dvěma transformátory 10MVA. Transformátorová stání budou realizována vč. zastřešení. Z důvodu stavebních postupů a nutnosti koordinace stavby se souvisejícími investicemi, bylo zvoleno nejkratší řešení spočívající v rekonstrukci obou stání T101 a T102 zároveň. Stavební část využije technologii prefabrikovaných dílů pro urychlení výstavby rekonstruovaných stání. Z důvodu nepřerušení napájení trakčního odběru bude nasazena kontejnerová trakční napájecí stanice (KTNS), která umožní provedení stavebních a technologických úprav v objektu TNS.

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T. Hlavními cíli stavby jsou:

- zajištění provozuschopnosti napájení elektrizovaných tratí jako priorita provozu

- zajištění dostatečné kapacity pro budoucí dopravní zátěž

- zajištění spolehlivosti napájení elektrizované trati

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC