Zvýšení trakčního výkonu TNS Valašské Meziříčí

Stavba se nachází na dvojkolejné celostátní trati č. 308 (dle TTP) Horní Lideč na Moravě v železniční stanici Valašské Meziříčí. Trať je pravostranně pojížděná a je elektrizovaná stejnosměrnou trakční soustavou 3kV DC. Traťová rychlost je 90 km/h, zábrzdná vzdálenost 1000 m. Trať je provozována podle předpisu  SŽDC (ČD) D2. Ve stanici je v km 24,500 situována trakční napájecí stanice (TNS), v níž se transformuje a usměrňuje napětí 3 x 22 kV AC na 1 x 3 kV DC v úsecích Valašské Meziříčí - Ústí u Vsetína a Valašské Meziříčí - Hranice na Moravě. TNS byla uvedena do provozu v šedesátých letech minulého století. Tvoří ji technologické celky: rozvodna 22 kV, trakční transformátory 22/2,5 kV a usměrňovače s příslušnou technologií, rozvaděč 3kV DC, transformátory 22/6 kV s rozvodnou 6 kV se související technologií. V současné době je TNS vybavena technicky i morálně zastaralou technologií z období vzniku, která nevyhovuje svojí nízkou spolehlivostí, nesplňuje předpisy o kvalitě odebírané energie a je za hranicí životnosti. Náhradní díly pro zastaralou technologii se již nevyrábějí, což ztěžuje udržování zařízení v provozuschopném stavu.

Realizace projektu je v souladu s cílem prioritní osy 1 zajištění technických a provozních výkonnostních parametrů potřebných pro poskytování požadované úrovně služeb zákazníkům tratí v síti TEN-T. Cílem je uvedení technologického zařízení trakční měnírny do technického stavu, který bude zajišťovat parametry vyžadované současnou legislativou, minimalizaci nároků na údržbu a bezpečnost a plynulost železniční dopravy, dostatečnou kapacitu pro současnou i budoucí dopravní zátěž a spolehlivé napájení elektrizovaných tratí.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC