Technická pomoc OPD 2012-2015, SŽDC

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
7 - Technická pomoc OP Doprava

Oblast podpory:
7.1 - Technická pomoc

 

Prostředky TP OPD budou využity k financování přípravy projektů pro OPD a i pro následné programové období 2014-2020. Dále bude v rámci projektu řešeno financování služeb poskytovaných externími společnostmi, zejména administrativní a odborná podpora jednotlivých činností vykonávaných SŽDC (např. zajištění konzultačních a poradenských služeb, zajištění konzultací v oblasti legislativy atd.). Současně budou financovány aktivity zaměřené na metodickou podporu a organizačně technické zabezpečení aktivit SŽDC v oblasti implementace OPD.

V rámci projektu budou financovány i mzdové výdaje včetně příslušenství u pracovníků podílejících se na implementaci projektů financovaných v rámci věcných prioritních os.

Z projektu budou financovány i služby spojené se zajištěním publicity a vzděláváním zaměstnanců zapojených do implementace Operačního programu Doprava.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC