Železniční přejezdy na trati Trutnov - Teplice n.M.

Přejezdy se nacházejí na jednokolejné regionální trati č. 509B (dle TTP) Trutnov střed - Teplice nad Metují (dle knižního jízdního řádu 047). Trať není elektrifikovaná a je provozována nezávislou trakcí. Traťová rychlost je 50 km/h, zábrzdná vzdálenost 400 m. Trať je provozována podle předpisu SŽDC (ČD) D3 s dirigujícím dispečerem ve stanici Teplice nad Metují. Traťová rychlost je v oblasti většiny přejezdů snížena na 10 až 30 km/h z důvodu špatných rozhledových poměrů. Projekt řeší rekonstrukci přejezdů spočívající ve výstavbě světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení (PZS) na úrovňových kříženích regionální dráhy trutnov střed - Teplice nad Metují se silničními komunikacemi různých úrovní, včetně rekonstrukce přejezdových vozovek a z toho plynoucích úprav železničního svršku a spodku a nových napájecích přípojek. V novém stavu je stavba řešena pro výhledovou traťovou rychlost 60 km/h. Rychlost silničních vozidel bude zvýšena ze současných 30 km/h a 50 km/h. Železniční trať i úrovňové přejezdy a na ně navazující pozemní komunikace se konfiguračně nemění.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC