Železniční přejezdy na trati Trutnov - Teplice n.M.

Předmětem stavby jsou rekonstrukce přejezdů na trati Trutnov střed – Teplice nad Metují:

v km   1,230 s místní komunikaci, zabezpečený výstražnými kříži.

v km   5,933 s účelovou komunikaci (lesní cesta), zabezpečený výstražnými kříži.

v km   6,456 se silnicí II. třídy č. 301, zabezpečený výstražnými kříži.

v km   6,996 s účelovou komunikací (lesní cesta), zabezpečený výstražnými kříži

v km   7,480 s účelovou komunikací (lesní cesta), zabezpečený výstražnými kříži

v km   9,268 se silnicí III. třídy č. 30110, zabezpečený výstražnými kříži

v km 10,587 s účelovou komunikaci (lesní cesta), zabezpečený výstražnými kříži

v km 13,482 s účelovou komunikací (lesní cesta), zabezpečený výstražnými kříži

v km 16,340 s účelovou komunikací (lesní cesta), zabezpečený výstražnými kříži

v km 16,548 s účelovou komunikací (polní cesta), zabezpečený výstražnými kříži

v km 19,092 s účelovou komunikací (polní cesta), zabezpečený výstražnými kříži

v km 19,423 se silnicí III. třídy č. 30116, zabezpečený výstražnými kříži

v km 23,316 s účelovou komunikací, zabezpečený výstražnými kříži

v km 23,544 s účelovou komunikací, zabezpečený výstražnými kříži

Projekt řeší rekonstrukci přejezdů spočívající ve výstavbě světelných přejezdových zabezpečovacích zařízení (PZS) na úrovňových kříženích regionální dráhy Trutnov střed – Teplice nad Metují se silničními komunikacemi různých úrovní, včetně rekonstrukce přejezdových konstrukcí, přejezdových vozovek a z toho plynoucích úprav železničního svršku a spodku a nových napájecích přípojek. V novém stavu je stavba řešena pro výhledovou traťovou rychlost 60 km/h. Rychlost silničních vozidel bude zvýšena ze současných 30 km/h na 50 km/h. Železniční trať i úrovňové přejezdy a na ně navazující pozemní komunikace se konfiguračně nemění. Stavba je v zásadě vymezena kabelizací v rozsahu přibližovacích úseků každého PZS. V rámci kabelizace této stavby je i optotrubka a kabel 10XN0,8 jako rezerva pro budoucí traťové zabezpečovací zařízení.

Přejezdy budou zabezpečeny PZS v souladu s Rozhodnutím Drážního úřadu o změně a způsobu zabezpečení přejezdů. Ovládání PZS bude jízdou drážního vozidla pomocí počítačů náprav. Přibližovací úseky budou navrženy pro výhledovou traťovou rychlost 60 km/h, v této stavbě bude ponechána stávající traťová rychlost 50 km/h. Všechna PZS budou vybavena přejezdníky, jejichž prostřednictvím bude o stavu zařízení informován strojvedoucí hnacího vozidla. Ve stanici Teplice nad Metují bude umístěno JOP pro možnost resetu zařízení PZS, přenos bude umožněn prostřednictvím modulů GSM. Vnitřní výstroj  PZS bude umístěna v nových technologických domcích umístěných poblíž přejezdů. Napájení PZS bude z přípojek nn vedených ze zastávek a dopraven, případně z nového odběrného místa poblíž přejezdu, pro každé PZS je počítán příkon 3 kV, a bude zálohováno z vlastního zdroje na dobu 8 hodin z akumulátorové baterie s dobíječem.

Přejezd v km 1,230 bude zabezpečený novým PZS bez závor kategorie PZS 3SBL se dvěma výstražníky (celkem se třemi světlovými skříněmi). PZS bude napájené novou kabelovou přípojkou ze zastávky Trutnov zastávka, kde bude rekonstruován rozvaděč. Přejezd bude stavebně upraven, je navržena sanace železničního spodku v délce 25 m a náhrada železničního svršku novým materiálem 49E1 na betonových pražcích B 03 v délce 25 m s kolejnicemi délky 30 m pro překlenutí styků se současným směrovým a výškovým vyrovnáním koleje v délce 185 m. Přejezdová konstrukce bude navržena z  celopryžových panelů v délce 7,8 m (vnitřní panely) a 7,2 m (vnější panely), komunikace se zrekonstruuje v délce 12,5 m s živičným krytem s napojením na stávající stav.

Přejezd v km 5,933 bude zabezpečený novým PZS bez závor kategorie PZS 3SBL se dvěma výstražníky. PZS bude spolu s PZS v km 6,456 napájené novou kabelovou přípojkou ze zastávky Petříkovice, kde bude rekonstruován rozvaděč včetně ovládání osvětlení. Přejezd bude stavebně upraven, je navržena sanace železničního spodku v délce 19 m a náhrada železničního svršku novým materiálem 49E1 na betonových pražcích B 03 v délce 25 m pro překlenutí styků se současným směrovým a výškovým vyrovnáním koleje v délce 91 m. Přejezdová konstrukce bude navržena s  celopryžových panelů v délce 6,3 m, komunikace se zrekonstruuje v délce 28 m  asfaltovým recyklátem s napojením na stávající stav.

Přejezd v km 6,456 bude zabezpečený novým PZS s celými závorami kategorie PZS 3ZBL se čtyřmi výstražníky se závorami. PZS bude spolu s PZS v km 5,933 napájené novou kabelovou přípojkou ze zastávky Petříkovice, kde bude rekonstruován rozvaděč včetně ovládání osvětlení. Přejezd bude stavebně upraven, je navržena sanace železničního spodku v délce 30.5 m a náhrada železničního svršku novým materiálem 49E1 na betonových pražcích B 03 v délce 33 m se současným směrovým a výškovým vyrovnáním koleje v délce 170 m. Přejezdová konstrukce bude navržena z  celopryžových panelů v délce 33,5, komunikace se zrekonstruuje s asfaltobetonovým krytem s napojením na stávající stav.

Přejezd v km 6,996 bude zabezpečený novým PZS bez závor kategorie PZS 3SBL se dvěma výstražníky. PZS bude napájené novou kabelovou přípojkou ze zastávky Petříkovice, a bude navazovat na výstavbu PZS v km 5,933 a 6,456. Přejezd bude stavebně upraven, je navržena sanace železničního spodku v délce 19 m a náhrada železničního svršku novým materiálem 49E1 na betonových pražcích B 03 v délce 25 m se současným směrovým a výškovým vyrovnáním koleje v délce 175 m. Přejezdová konstrukce bude navržena s  celopryžových panelů v délce 6,3 m, komunikace se zrekonstruuje v délce 36 m  asfaltovým recyklátem s napojením na stávající stav.

Přejezd v km 7,480 bude zabezpečený novým PZS bez závor kategorie PZS 3SBL se dvěma výstražníky. PZS bude napájené novou kabelovou přípojkou z dopravny Chvaleč, kde bude nový napájecí rozvaděč, z něhož budou napájena PZS v km 7,480 až 10,587. Přejezd bude stavebně upraven, je navržena sanace železničního spodku v délce 19 m a náhrada železničního svršku novým materiálem 49E1 na betonových pražcích B 03 v délce 25 m se současným směrovým a výškovým vyrovnáním koleje v délce 70 m. Přejezdová konstrukce bude navržena s  celopryžových panelů v délce 7,2 m, komunikace se zrekonstruuje v délce 33 m  asfaltovým recyklátem s napojením na stávající stav.

Přejezd v km 9,268 bude zabezpečený novým PZS s celými závorami kategorie PZS 3ZBL se dvěma výstražníky se závorami. PZS bude napájené novou kabelovou přípojkou z dopravny Chvaleč, kde bude nový napájecí rozvaděč, z něhož budou napájena PZS v km 7,480 až 10,587. Přejezd bude stavebně upraven, je navržena sanace železničního spodku v délce 25 m a náhrada železničního svršku novým materiálem 49E1 na betonových pražcích B 03 v délce 25 m s kolejnicemi délky 30 m pro překlenutí styků se současným směrovým a výškovým vyrovnáním koleje v délce 112,6 m. Přejezdová konstrukce bude navržena z celopryžových panelů v délce 11,4 m komunikace se zrekonstruuje v délce 17,5 m s živičným krytem s napojením na stávající stav.

Přejezd v km 10,587 bude zabezpečený novým PZS bez závor kategorie PZS 3SBL se dvěma výstražníky. PZS bude napájené novou kabelovou přípojkou z dopravny Chvaleč, kde bude nový napájecí rozvaděč, z něhož budou napájena PZS v km 7,480 až 10,587. Přejezd bude stavebně upraven, je navržena sanace železničního spodku v délce 25 m a náhrada železničního svršku novým materiálem 49E1 na betonových pražcích B 03 v délce 25 m kolejnicemi délky 30 m pro překlenutí styků se současným směrovým a výškovým vyrovnáním koleje v délce 138,4 m. Přejezdová konstrukce bude navržena s  celopryžových panelů v délce 5,4 m, komunikace se zrekonstruuje v délce 10 m  asfaltovým recyklátem s napojením na stávající stav.

Přejezd v km 13,482 bude zabezpečený novým PZS bez závor kategorie PZS 3SBL se dvěma výstražníky (celkem se třemi světlovými skříněmi). PZS bude napájené novou kabelovou přípojkou z dopravny Radvanice, kde bude přeložena přípojka a rozvaděče. Přejezd bude stavebně upraven, je navržena sanace železničního spodku v délce 25 m a náhrada železničního svršku novým materiálem 49E1 na betonových pražcích B 03 v délce 25 m kolejnicemi délky 30 m pro překlenutí styků se současným směrovým a výškovým vyrovnáním koleje v délce 167 m. Přejezdová konstrukce bude navržena s  celopryžových panelů v délce 5,4 m, komunikace se zrekonstruuje v délce 10,5 m  asfaltovým recyklátem

Přejezd v km 16,340 bude zabezpečený novým PZS bez závor kategorie PZS 3SBL se dvěma výstražníky. PZS bude napájené novou kabelovou přípojkou z dopravny Janovice u Trutnova, kde bude vybudován nový napájecí rozvaděč, který bude vybaven pro budoucí rekonstrukci zařízení v dopravně. Přejezd bude stavebně upraven, je navržena sanace železničního spodku v délce 25 m a náhrada železničního svršku novým materiálem 49E1 na betonových pražcích B 03 v délce 25 m kolejnicemi délky 30 m pro překlenutí styků se současným směrovým a výškovým vyrovnáním koleje v délce 167,3 m. Přejezdová konstrukce bude navržena s  celopryžových panelů v délce 5,4 m, komunikace se zrekonstruuje v délce 10,5 m  asfaltovým recyklátem.

Přejezd v km 16,548 bude zabezpečený novým PZS bez závor kategorie PZS 3SBL se dvěma výstražníky (celkem se třemi světlovými skříněmi). PZS bude napájené novou kabelovou přípojkou z dopravny Janovice u Trutnova, kde bude vybudován nový napájecí rozvaděč, který bude vybaven pro budoucí rekonstrukci zařízení v dopravně. Přejezd bude stavebně upraven na jednokolejný. V dopravně Janovice u Trutnova bude snesena část koleje č. 1 v délce 50 m, výhybka č. 5 a kolej č. 3a. Sanace železničního spodku je navržena v délce 25 m, náhrada železničního svršku koleje záhlaví novým materiálem 49E1 na betonových pražcích B 03 v délce 25 m kolejnicemi délky 30 m pro překlenutí styků se současným směrovým a výškovým vyrovnáním koleje v délce 58 m. Přejezdová konstrukce bude navržena s  celopryžových panelů v délce 5,4 m, komunikace se zrekonstruuje v délce 12,5 m  asfaltovým recyklátem.

Přejezd v km 19,092 bude zabezpečený novým PZS bez závor kategorie PZS 3SBL se dvěma výstražníky. PZS bude napájené z nového odběrného místa vybudovaného u tohoto přejezdu. Přejezd bude stavebně upraven, je navržena sanace železničního spodku v délce 25 m a náhrada železničního svršku novým materiálem 49E1 na betonových pražcích B 03 v délce 25 m kolejnicemi délky 30 m pro překlenutí styků se současným směrovým a výškovým vyrovnáním koleje v délce 141,3 m. Přejezdová konstrukce bude navržena s  celopryžových panelů v délce 5,4 m, komunikace se zrekonstruuje v délce 10,5 m  asfaltovým recyklátem.

Přejezd v km 19,423 bude zabezpečený novým PZS s celými závorami kategorie PZS 3ZBL se dvěma výstražníky se závorami. PZS bude napájené novou kabelovou přípojkou z odběrného místa vybudovaného u přejezdu v km 19,092. Přejezd bude stavebně upraven, je navržena sanace železničního spodku v délce 25 m a náhrada železničního svršku novým materiálem 49E1 na betonových pražcích B 03 v délce 25 m s kolejnicemi délky 30 m pro překlenutí styků se současným směrovým a výškovým vyrovnáním koleje v délce 157,1 m. Přejezdová konstrukce bude navržena z celopryžových panelů v délce 9,0 m (vnitřní panely) a 8,4 m (vnější panely), komunikace se zrekonstruuje v délce 25 m s krytem ze živičného sendviče s napojením na stávající stav.

Přejezd v km 23,316 bude zabezpečený novým PZS bez závor kategorie PZS 3SBL se dvěma výstražníky (celkem se třemi světlovými skříněmi). PZS bude napájené novou kabelovou přípojkou z odběrného místa vybudovaného u přejezdu v km 23,544. Přejezd bude stavebně upraven, je navržena sanace železničního spodku v délce 25 m a náhrada železničního svršku novým materiálem 49E1 na betonových pražcích B 03 v délce 25 m s kolejnicemi délky 30 m pro překlenutí styků se současným směrovým a výškovým vyrovnáním koleje v délce 457,6 m.  Přejezdová konstrukce bude navržena s  celopryžových panelů v délce 6 m, komunikace se zrekonstruuje v délce 12,5 m  s krytem ze živičného sendviče.

Přejezd v km 23,544 bude zabezpečený novým PZS bez závor kategorie PZS 3SBL se dvěma výstražníky. PZS bude napájené z nového odběrného místa vybudovaného u tohoto přejezdu. Přejezd bude stavebně upraven, je navržena sanace železničního spodku v délce 25 m a náhrada železničního svršku novým materiálem 49E1 na betonových pražcích B 03 v délce 25 m s kolejnicemi délky 30 m pro překlenutí styků se současným směrovým a výškovým vyrovnáním koleje v délce 457,6 m. Přejezdová konstrukce bude navržena z celopryžových panelů v délce 7,8 m (vnitřní panely) a 7,2 m (vnější panely), komunikace se zrekonstruuje v délce 15 m s krytem ze živičného sendviče s napojením na stávající stav.

Ve funkci přibližovacích (vzdalovacích) úseků PZS jako prostředků pro spolupůsobení vlaku jsou navrženy počítače náprav. Při určitých poruchových stavech („dlouhodobé„ obsazení) bude tato informace přenesena na pracoviště dirigujícího dispečera v železniční stanici Teplice nad Metují. Dispečer, za splnění určitých podmínek, bude mít možnost ručně provést jejich reset dálkově. Zpětně bude informován o provedení tohoto resetu počítačů náprav. Pro přenos těchto informací nelze využít stávající traťový kabel. Tyto informace nemusí být přenášeny bezpečeným způsobem. Pro přenos uvedených informací na/z pracoviště dirigujícího dispečera bude využito diagnostické zařízení s GSM moduly (příslušných PZS s vnitřní technologií počítačů náprav) a dohledovým počítačem.

Součástí technologií PZS budou diagnostická zařízení se stavovou a měřící diagnostikou, s přenosem poruchových hlášení SMS a dat na vyžádání prostřednictvím GSM modulu. V kanceláři návěstního mistra v. Náchodě bude zřízeno pracoviště soustředěné údržby s přenosnou vyhodnocovací stanicí.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC