Revitalizace trati Trutnov - Teplice n. M.

V rámci stavby bude komplexně přestavěn stávající kamenný železniční most.Na mostní konstrukci a přilehlém

úseku bude provedena rekonstrukce železničního svršku a úprava GPK v nezbytném rozsahu. Návrhová rychlost

v tomto úseku je 50 km/h.Mezi kolejnicovými styky v km cca 5,193 do km cca 5,690 bude odstraněn kolejový rošt

a odtěženo štěrkové lože na pláň tělesa železničního spodku, bude provedena směrová a výšková úprava nové

koleje včetně napojení na stávající stav. V dopravně D3 Adršpach bude provedena kompletní rekonstrukce

železničního svršku a spodku. Dále bude provedena sanace tunelu včetně odvodnění a včetně rekonstrukce

železničního svršku a spodku. Portálové zdi a věnce tunelu budou nově přeskládány z původních kvádrů a bude

provedena úprava geometrické polohy koleje (GPK).

 

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo

TEN-T. Cílem projektu je zejména odstranění lokálních omezení traťové rychlosti a dosažení zlepšení v oblasti

provozování a organizace železniční dopravy na této trati. Stavba přispěje ke zvýšení plynulosti železniční

dopravy.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC