Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC, fáze 2

Číslo projektu: CZ 1.01/1.2.00/12.0286
Místo realizace: hlavní město Praha
Koridor: není na koridoru
Datum zahájení projektu: 1. březen 2013
Datum ukončení projektu: 31. prosinec 2014
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 48 260 906 Kč
Skutečné celkové náklady projektu: 48 000 000 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Datum schválení projektu: 7. březen 2013
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.2 - Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC