Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC, fáze 2

Tvorba a integrace informačních systémů a vytvoření konsolidovaného workflow prostřednictvím upgradů a tvorby aplikací.

Zajištění realizace funkcionalit telematických aplikací nákladní dopravy TSI do železničního systému ČR a tím propojení informačních a komunikačních systémů železničních sítí se sousedními sítěmi prostřednictvím centrálních aplikací RNE: PCS a TIS a zároveň propojení v rámci ČR mezi SŽDC jakožto provozovatelem infrastruktury a mezi dopravci.

Vytvoření návazných funkcí, vyvolaných implementací TAF TSI, které umožní praktickou realizovatelnost v celém spektru činností zejména operativního řízení provozovatele infrastruktury. Součástí tohoto procesu je odstranění funkcí IS pro původně integrovanou železnici a vytvoření nových procesů a funkcí nezávislého provozovatele dráhy, tak aby jejich nová funkčnost byla plně v souladu s nařízením TSI TAF.

Vytvoření jednotného standardizovaného komunikačního kanálu mezi provozovateli dopravní infrastruktury a mezi dopravci v rámci EU.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC