Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC, fáze 2

Aktuální stav projektu k 11.11.2015

31. 5. 2015 byla Správou železniční dopravní cesty ukončena realizace projektu „Implementace TSI-TAF do informačních systémů SŽDC, fáze 2“. Došlo tak k doplnění funkcionalit TSI-TAF, které zajistí správné rozdělení kompetencí mezi dopravce a provozovatele infrastruktury a k nastavení workflow, které plně koresponduje s požadavky TSI-TAF. Tím bylo dosaženo plné interoperability české železniční infrastruktury, což by se mohlo následně odrazit ve zvýšení dopravních výkonů železniční dopravy. Celkové způsobilé výdaje projektu činily bez DPH 39.637.112,-Kč. Na financování se kromě Správy železniční dopravní cesty (50%) podílel i státní rozpočet (7,5%) a EU prostřednictvím Fondu soudržnosti  - Operační  program doprava (42,5%). DPH a nezpůsobilé náklady byly hrazeny Správou železniční dopravní cesty.

 

Aktuální stav projektu k 06.03.2014

V tuto chvíli jsou ukončena všechna výběrová řízení a je podepsáno všech 9 smluv s dodavateli, kterými jsou Oltis Group, a.s., AŽD Praha s.r.o., Institut Jana Pernera o.p.s. a ČD – Informační systémy a.s.
Probíhá realizace v souladu s uzavřenými smlouvami. Veškeré práce budou dokončeny do konce listopadu 2014. Celkové způsobilé výdaje projektu budou dle uzavřených smluv činit 39.637.112,-Kč bez DPH. Celkové výdaje projektu (včetně DPH a nezpůsobilých výdajů) budou ve výši 48.260.906,-Kč
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC