Rekonstrukce koleje v km 10,768 - 12,300 trati Turnov - Hradec Králové

Stavba řeší rekonstrukci žel. svršku, žel. spodku, odvodnění a žel. přejezdů. Dne 9. 9. 2015 byla podepsána SoD s vítězem výběrového řízení, firmou „Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.“ Předání staveniště proběhlo za účasti zástupců SSZ a zhotovitele dne 1. 10. 2015 v obci Libuň.  Dne 2. 11. 2015 začaly přípravné práce a stavební práce na železničním spodku (realizace odvodňovacích žlabů). Hlavní stavební činnost byla zahájena dne 15. 11. 2015, kdy začala sedmatřicetidenní nepřetržitá výluka daného úseku. Během těchto 37 dní byla provedena většina z plánovaných prací na všech SO a PS. Jednalo se především o rekonstrukci železničního spodku a svršku, zřízení odvodnění, rekonstrukci přejezdů a přeložky sítí. Dne 21. 12. 2015 byl daný traťový úsek uveden do zkušebního provozu. V období od ledna do března 2016 proběhly dokončovací práce na železničním spodku a svršku, zejména úpravy svahů, odvodnění a drážních stezek. Dále bylo, v plánované čtyřdenní výluce na konci března, provedeno třetí podbití a následná úprava bezstykové koleje. Proběhly konečné přejímky všech objektů a realizace byla oficiálně ukončena ke dni 1. 4. 2016.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC