Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice

Stavba zahrnuje rekonstrukci železničních stanic Častolovice a Rychnov nad Kněžnou ve všech profesích. Mimo obvod těchto stanic dochází k výstavbě nových traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení a s tím související výstavbě sdělovacího zařízení a přípojek nízkého napětí. V žst. Častolovice dojde ke kolejovým úpravám v délce 1,770 km a v žst. Rychnov nad Kněžnou dojde ke kolejovým úpravám v délce 0,560 km. Budou vybudovány nové prodloužené nástupní hrany (ostrovní nástupiště) pro cestující v žst. Častolovice a Rychnov nad Kněžnou. Po celé délce stavby projdou modernizací i přejezdová zabezpečovací zařízení a bude rekonstruován jeden železniční most. Ochrana chráněných prostor v okolí dráhy před hlukem od železniční dopravy zajistí protihluková stěna.

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC