Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 1.část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n.O.

Tento projekt je součástí celkové rekonstrukce trati Solnice - Častolovice - Týniště nad Orlicí. V rámci tohoto projektu je řešena etapa rekonstrukce žst. Týniště nad Orlicí. Konkrétním obsahem akce je:

a) vybudování dvou ostrovních a jednoho jednostranného nástupiště

b) vybudování podchodu pro cestující včetně výtahů pro imobilní

c) zastřešení části nových nástupišť a provizorní úpravy výpravní budovy

d) související rekonstrukce železničního spodku a svršku

e) rekonstrukce sdělovacího zařízení a vytvoření nového infosystému pro cestující

f) vyvolaná rekonstrukce trakčního vedení

g) vyvolaná rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení

 

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN T. Cílem je především rozšíření žst. Týniště nad Orlicí, kde zřízením vysunutých spojek na hradeckém zhlaví je umožněna realizace záporného intervalu  křižování ve směru náchod, což umožní zahustit vedení vlaků v relaci Náchod - Choceň požadované objednatelem dopravy Královehradeckého kraje. další podstatný přínos je v prodloužení staničních kolejí pro nákladní dopravu a možnost dopravně lepšího využití kolejiště.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC