Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 1.část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n.O.

Do 2. 4. 2015 byly provedeny tyto části stavby:

Probíhá výstavba nástupišť, podchodu pro cestující, ukládání chrániček do železničního spodku, armování a betonování podchodu a  práce na kabelizaci zabezpečovacího zařízení.Podle návrhu aktualizovaného harmonogramu se stavební část stavby dokončí do 31.7.2015 tak, aby bylo možné ukončit kolejové a napěťové výluky v žst. Týniště nad Orlicí. Vnitřní vybavení a vystrojení podchodu a nástupišť včetně výtahů nutné k předání do zkušebního provozu bude dokončeno do 21.8.2015. V době od 31.7. – 21.8.2015 bude pokračovat využití stávajících nástupišť, tak jak fungují dnes. Celá stavba bude předána dle smlouvy k 30.9.2015.

 

Do 31.12.2014 byly provedeny tyto části stavby:

železniční spodek 5. koleje
železniční svršek 5. koleje
boční nástupiště u 5. koleje (1. nástupiště)
částečná rekonstrukce výpravní budovy
podchod pro pěší – část pod 5. kolejí
přeložky stávajících sítí
kabeláž provizorního zabezpečovacího zařízení, osazení návěstidel
osvětlení 1. nástupiště
část rozhlasového zařízení , informačního a orientačního systému – 1. nástupiště
trakční vedení 5. koleje
ukolejnění zařízení u 5. koleje

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC