Rekonstrukce přejezdu v km 37,955 trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí

V rámci rekonstrukce přejezdu budou provedeny práce na železničním svršku a spodku v nezbytném rozsahu. Z

hlediska prací na přejezdu se jedná zejména o odstranění stávající přejezdové konstrukce, odstranění vrchního

krytu i podkladu silniční komunikace navazující na přejezd a zřízení nové přejezdové konstrukce včetně

navazujícího úseku komunikace. Kolejové pole v přejezdu a navazujících úsecích délky 29 m sestávající s kolejnic

49 E1 a dřevěných pražců je určeno k demontáži a odvozu do výkupu a na skládku. Za přejezdem bude ještě

vyjmut kolejový rošt o délce 2,0 m tvořený z kolejnic 49 E1 a betonových pražců SB8. Tyto pražce budou v rámci

stavby opět použity. V návazných úsecích přejezdu bude upravena geometrická poloha koleje.

Přejezd v km 37,955 bude nově zabezpečen PZS bez závor kategorie PZS 3SBI, které bude doplněno zvukovou

signalizací pro nevidomé. Na přejezdu budou dva výstražníky, z toho jeden bude vybaven dvěma světelnými

skříněmi.

 

Předmětem projektu je rekonstrukce úrovňového křížení celostátní trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí v km 37,955

se silnicí III. třídy č. 30816, včetně rekonstrukce světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení. Stavba je

navržena ve všech ohledech pro stávající traťovou rychlost 90 km/h.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC