Rekonstrukce TZZ Řevničov - Lužná u Rakovníka

Projekt řeší rekonstrukci přejezdového zabezpečovacího zařízení spojenou s rekonstrukcí traťového

zabezpečovacího zařízení dotčeného úseku.

Přejezd bude ovládán úseky realizovanými počítači náprav. Činnost přejezdového zařízení bude automatická,

ovládaná jízdou vlaku. Stavba jako jeden celek řeší rekonstrukci stávajícího přejezdového zabezpečovacího

zařízení kategorie PZM na novější PZS 3SBI (přejezdové zabezpečovací zařízení světelné bez signalizace) vč.

reléového domku. Vybudováním nového přejezdového zabezpečovacího zařízení ovládaného automaticky jízdou

vlaku dojde ke zvýšení bezpečnosti železniční dopravy. Dále dojde realizací projektu k rekonstrukci stávajícího

traťového zabezpečovacího zařízení a ke zrušení hlásky Merkovka. Tím bude mezistaniční úsek ŽST Řevničov a

ŽST Lužná u Rakovníka vybaven novým traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie typu AH 88.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC