Rekonstrukce TZZ Řevničov - Lužná u Rakovníka

SoD na projekt a zhotovení stavby byla podepsána 4. 8. 2015. V září 2015 bylo požádáno o jmenování odborné komise pro aktivaci zabezpečovacího zařízení. V říjnu 2015 byla komise jmenována. Ke konci roku 2015 byl předán projekt stavby. 10. 2. 2016 vydal DÚ stavební povolení. Staveniště bylo předáno 18. 2. 2016. Začátkem roku 2016 probíhaly výkopové práce s uložením kabelizace, umisťování výstražníků, zřizování přípojky nn apod. pro výstavbu PZS. Byl podepsán dodatek, kterým se mění datum ukončení stavby. V únoru proběhly stavební úpravy přejezdu a instalace nové přejezdové konstrukce. V březnu 2016 bylo PZS v km 57,730, přípojka nn a TZZ Řevničov – Lužná uvedeno DÚ do zkušebního provozu. Došlo k přejímacímu řízení. 31. 5. 2016 proběhla konečné přejímka všeobecného objektu – byla předána veškerá dokumentace.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC