Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí

Číslo projektu: CZ.1.01/1.100/13.0301
Místo realizace: Pardubický kraj
Přesné místo realizace: Ústí nad Orlicí
Koridor: 1, 3
Datum zahájení projektu: 14. prosinec 2012
Datum ukončení projektu: 30. říjen 2016
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 1 381 577 252 Kč
Schválený příspěvek EU: 763 623 973 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: SUDOP Praha a.s.
Datum schválení projektu: 15. prosinec 2015
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T
Oblast podpory: 1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC