Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí

Účelem stavby je upravit tuto stanici pro co nejvyšší rychlost vlaků, modernizovat sdělovací a zabezpečovací zařízení, trakční vedení a napájení. Pomocí nového staničního zabezpečovacího zařízení se bude ovládat 35 výhybek, z toho třicítka bude vybavena elektrickým ohřevem.  Cestujícím budou sloužit dvě zvýšená ostrovní nástupiště se čtyřmi nástupními hranami o celkové délce 1 350 metrů. Mimoúrovňový přístup k vlakům zajistí podchod, nejen osoby s omezenou schopností pohybu a orientace budou mít k dispozici dva výtahy.

Ve stanici je dnes výrazně omezena rychlost na 70 km/h. Navazující traťový úsek do České Třebové již prošel modernizací na rychlost 160 km/h, podobná úprava se plánuje i v případě nové trati mezi Ústím nad Orlicí a Chocní. Ve směru na Českou Třebovou se zruší železniční přejezd na místní komunikaci do Kerhartic. Pěší a cyklisté budou moci využít nový podchod, který navíc umožní i křížení tratě s cyklotrasou Ústí nad Orlicí – Choceň. Přístup pro automobilovou dopravu zajistí přemostění Tiché Orlice s komunikačním napojením na stanici Ústí nad Orlicí.

Současný úsek vedený v ostrém oblouku nahradí přeložka tvořená soustavou tří mostů přes Třebovku, silnici druhé třídy a soutok Třebovky s Tichou Orlicí. Koryto Třebovky se současně upraví a posune. Trať získá protihlukové stěny, na vybraných domech se provedou individuální protihluková opatření spočívající především ve výměně oken.

Stávající výpravní budova ve stanici, která byla v roce 2010 prohlášena za kulturní památku, zůstane uprostřed kolejiště. Vzhledem k jejímu stavu a poloze se již nebude využívat pro řízení dopravy a odbavování cestujících. Její funkci převezme nový objekt tvořící zároveň vstup do podchodu a zároveň nový objekt pro umístění technologií a také řízení dopravy.

Součástí stavby je i odbočná trať Letohrad – Ústí nad Orlicí, a to v úseku Lanšperk – Ústí nad Orlicí. Předmětem úprav je modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a dále nové zabezpečení všech přejezdů v tomto traťovém úseku.

 

Recepce GŘ (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(v pracovní době Po-Pá)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC