Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí

Začátek a konec stavby: km 255,411 – km 257,828
Traťová rychlost : 160 km/h s lokálním omezením 120 km/h pro klasické soupravy
Elektrizace: Montáž 16,3 km, demontáž 15,2 km
Protihlukové stěny : 3 027 m

Hlavní prvky projektu

− zvýšení maximální traťové rychlosti na 160 km/h;

− traťová třída zatížitelnosti D4;

− prostorová průchodnost UIC GC;

− zřízení zabezpečených výhybek (35 ks);

− dvě nová ostrovní nástupiště (1350 m);

− jedno vnější nástupiště (110 m);

− železniční svršek v kolejích tvaru UIC 60 (5 909 m);

− železniční svršek v kolejích tvaru R 65 (2 597 m);

− železniční svršek v kolejích tvaru S 49 (151 m);

− úpravy a sanace železničního spodku (43 823 m2);

− obestavěné prostory nových objektů (4 560 m3);

− novostavby železničních mostů (5 ks);

− rekonstrukce železničního mostu (1 ks);

− novostavba silničního mostu (1 ks);

− přestavba silničního mostu (1 ks);

− novostavby opěrných zdí (3 ks);

− výstavba protihlukových stěn (3 027 m);

− modernizace sdělovacího a traťového zabezpečovacího zařízení;

− modernizace trakčního vedení a silnoproudu;

− modernizace staničního zabezpečovacího zařízení 3. kategorie dle

   evropské normy EN 50 129.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC