Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK - Výstavba transformovny Doudlevce

Hlavní náplní projektu je kompletní rekonstrukce silnoproudé technologie rozvodny 110 kV včetně stanoviště

transformátoru 110/25 kV, technologie 25 kV, technologie vlastní spotřeby, filtračně kompenzačního zařízení, to

vše včetně systému kontroly, chránění a řízení. Pro potřeby dálkového dozoru a přenosů bude rekonstruována

dálková řídící technika, napojení na přenosové cesty, sdělovací zařízení, vše pro potřebný dálkový dohled, dozor

a řízení z elektrodispečinku Plzeň.

V související stavební části bude provedena rekonstrukce stávající provozní budovy TT Doudlevce včetně jejího

uzpůsobení potřebám nově osazované moderní technologie. V rámci rozvodny 110 kV a stanoviště

transformátoru bude provedena také kompletní rekonstrukce stavební části (základové patky pro přístroje,

kabelové kanály, oplocení). Nové stanoviště transformátoru bude uzavřené s instalovanou jímkou ve funkci jímky

havarijní, tedy na 100 % objemu oleje.

V rámci trakčního vedení je zásadní realizace nového napojení trakčního vedení z TT Doudlevce pro potřeby trati

v obvodu Plzeň Jižní předměstí.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC