Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK - Výstavba transformovny Doudlevce

Stavba Průjezd uzlem Plzeň ve směru III.TŽK – Výstavba TT Doudlevce spočívala v komplexní rekonstrukci stávající TT Doudlevce s použitím moderních technologií s cílem provozovat navržené zařízení na technické úrovni a s parametry, které s dostatečnou rezervou spolehlivě vyhoví i pro výhledové potřeby železničního provozu a budou zároveň vyhovovat nárokům současné legislativy, požadavkům bezpečnosti, ochrany životního prostředí a hospodárnosti provozu.

Komplexní rekonstrukce zahrnovala rekonstrukci silnoproudé technologie rozvodny 110kV včetně stanoviště transformátoru 110/25kV, technologie 25kV, technologie vlastní spotřeby, filtračně kompenzačního zařízení, včetně systému kontroly, chránění a řízení. Pro potřeby dálkového dozoru a přenosů byla rekonstruována dálková řídící technika, napojení na přenosové cesty, sdělovací zařízení. V související stavební části byla provedena rekonstrukce stávající provozní budovy TT Doudlevce včetně jejího uzpůsobení potřebám nově osazované moderní technologie. V rámci rozvodny 110 kV a stanoviště transformátoru byla  provedena také kompletní rekonstrukce stavební části (základové patky pro přístroje, kabelové kanály, oplocení). V rámci trakčního vedení byla zásadní realizace nového napojení trakčního vedení z TT Doudlevce pro potřeby trati v obvodu Plzeň Jižní předměstí.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC