Trať 280 Hranice na Moravě - Střelná, úsek Valašské Meziříčí (mimo) - Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo)

Projekt odstraňuje nedostatečné parametry tratě a propady rychlostí tak, aby bylo možné zvýšit traťovou rychlost v

úsecích Valašské Meziříčí (mimo) - Jablůnka (mimo) a Vsetín (mimo) - Horní Lideč (mimo). Stavbou budou

dotčeny vybrané úseky žel. svršku a spodku, žel. přejezdy, nástupiště a přístupové komunikace v zastávkách,

trakční vedení, mosty a propustky a navazující zařízení žel. dopravní cesty.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC