Revitalizace trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm

Jedná se o revitalizaci stávající železniční trati, rekonstrukci železničního přejezdu, s navazujícími zařízeními žel.

dopravní cesty (zabezpečovací a sdělovací zařízení, silnoproudé rozvody, osvětlení a přístřešek pro cestující) na

trati č.281 Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm, a to v úseku železničních km od km 5,238 - 13,245.

Celkově budou zrušeny 2 ks jednoduchých výhybek, kusá kolej v délce 330 m a zbytek zrušené vlečkové koleje v

délce 38 m v žst. Rožnov pod Radhoštěm. Nově budou vložena kolejová pole, jako náhrada za snášené výhybky,

v celkové délce 56 m.

Stavba dále řeší rekonstrukci žel. přejezdu v km 7,234, úpravu traťového zabezpečovacího zařízení na stávajících

železničních přejezdech v km 6,253, km 7,234, km 9,971, km 12,162, úpravu staničního zabezpečovacího

zařízení v žst. Valašské Meziříčí, zastávce Střítež nad Bečvou, žst. Rožnov pod Radhoštěm a úpravu sdělovacího

zařízení v traťovém úseku Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm. V zastávce Střítež nad Bečvou bude

odstraněn stávající přístřešek pro cestující, který bude nahrazen novým prefabrikovaným přístřeškem a současně

zde bude zřízeno nové osvětlení a kabelové rozvody nn.

Cílem stavby je zkrácení jízdní doby v předmětném traťovém úseku, zlepšení komfortu cestování a zvýšení

bezpečnosti na železničních přejezdech. Úpravami zabezpečovacího a sdělovacího zařízení bude možno

odstranit ohlašovací povinnost vlaků v zastávce Střítež nad Bečvou.Důvodem stavby je rovněž zvýšení

bezpečnosti na železničních přejezdech, špatný stav zařízení dopravní cesty (přístřešek pro cestující, osvětlení

nz.), odstranění postradatelné koleje a snesení výhybky zrušené vlečky, která je v nevyhovujícím stavu a ohrožuje

bezpečnost provozu.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC