Rekonstrukce zabezpečení přejezdu včetně povrchu v km 24,263 (P7258) trati Valašské Meziříčí - Kojetín

Předmětem projektu je rekonstrukce přejezdu v místě křížení železniční tratě Valašské Meziříčí - Kojetín s místní komunikací III. třídy č. 43822 ve městě Holešově. V rámci stavby dojde k rekonstrukci stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení bez závor novým světelným zabezpečovacím zařízením se závorami a výstražníky s pozitivní signalizací včetně pokládky nových kabelů. Technologické zařízení přejezdu bude umístěno v reléovém domku navrženém v jeho blízkosti. V rámci stavby bude dále provedena rekonstrukce železničního svršku a spodku a úpravu povrchu přejezdu a přilehlých prostor. Současně bude zrušena vlečková kolej vedoucí přes přejezd.

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Cílem projektu je zejména zvýšení bezpečnosti na přejezdu a zvýšení spolehlivosti zařízení dopravní cesty s omezením vlivu lidského činitele.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC