Rekonstrukce zabezpečení přejezdu včetně povrchu v km 24,263 (P7258) trati Valašské Meziříčí - Kojetín

V rámci stavby došlo ke snesení kolejového pole v místě přejezdu a výhybky č. 5 a dále k vložení nového kolejového pole z užitého materiálu. Bylo částečně odtěženo štěrkové lože a nahrazeno zesílenou konstrukcí pražcového podloží. Zemní pláň byla odvodněna.
Stávající přejezdová konstrukce byla demontována a nahrazena celopryžovou. Vlečková kolej byla v nezbytné míře snesena a výhybka č. 5 byla demontována. Pro napájení nového reléového domku (RD) došlo vybudování nové přípojky nn ze stávající kabelové skříně KS9.
Dále byl položen nový vazební kabel od RD PZS v km 24,692 do nového RD PZS v km 24,263 a dále do RD SZZ a do dopravní kanceláře do kolejové desky SZZ. V dopravní kanceláři byla osazena nová kolejová deska. Došlo také k vybudování nového přejezdového zařízení reléového typu s elektronickými doplňky včetně výstražníků a závor.
Dne 15. 12. 2015 byla stavba fyzicky ukončena.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC