Rekonstrukce PZS vč. povrchu v km 29,444 (P7267) trati Valašské Meziříčí - Kojetín

Projekt řeší náhradu stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení bez závor v místě úrovňového křížení se silniční komunikací v obci Jankovice novým přejezdovým zabezpečovacím zařízením. V souladu s ČSN 34 2650 ed. 2 je navrženo PZS (přejezdové zabezpečovací zařízení světelné) kategorie 3ZBI reléového typu s elektronickými prvky, s pěti výstražníky a dvěma polovičními závorami. Je navržena realizace pozitivní signalizace (tj. bílé světlo). Ovládání přejezdového zařízení bude prováděno automaticky jízdou kolejových vozidel s možností místního ručního ovládání ze  skříňky místního ovládání umístěné na reléovém domku. Automatická činnost přejezdového zařízení bude částečně využívat nově vybudované počítače náprav a z části stávající, které budou přemístěné do nových poloh. Indikace o stavu přejezdu a ovládání budou umístěny v dopravní kanceláři v žst. Bystřice pod Hostýnem, kde bude možno zavést dopravní klid na přejezdu. V rámci stavby bude provedena nezbytná kabelizace. Součástí stavby je i rekonstrukce stávající asfaltové přejezdové konstrukce. Nová přejezdová konstrukce šířky 9,6m včetně přechodu pro pěší bude celopryžová se závěrnou zídkou tvaru T.

Projekt je v souladu s cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Cílem projektu je hlavně zvýšení bezpečnosti na uvedených železničních  přejezdech a zvýšená spolehlivost zařízení železniční dopravní cesty s omezením vlivu lidského činitele. Stavba přispěje k plynulosti železničního a silničního provozu.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC