Železniční přejezdy na trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm

Předmětem žádosti je 5 přejezdů nacházejících se na jednokolejné trati č. 281 Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm. Stavbou budou rekonstruovány přejezdy v km 1,352, 3,272, 3,779, 4,139 a 4, 344, které jsou v současnosti zabezpečeny výstražnými kříži. Současná traťová rychlost je vzhledem k špatným rozhledovým poměrům omezená a jsou zde zavedené pomalé jízdy 40 km/h. Po realizaci projektu bude tato rychlost zvýšena na 60 km/h, v budoucnu umožní případné zvýšení rychlosti až na 85 km/h (za podmínky přechodu řízení traťě z D3 na D2). Přejezd v km 1,352 bude rekonstruován novým PZS (přejezdové zabezpečovací zařízení světelné) reléového typu s elektronickými prvky kategorie 3 ZBI vybaveno pěti stožáry s šesti světelnými skříněmi a celými závorami, včetně rekonstrukce železničního svršku, el. přípojky vč. kabelizace, a rekonstrukce přejezdové konstrukce. Kromě zvýšení bezpečnosti na přejezdu realizace stavby umožní zrušení současných pomalých jízd a dosažení současné traťové rychlosti tj. 60 km/h a budoucí zvýšení rychlosti průjezdu přes přejezd (předpoklad 85 km/h). Přejezd v km 3,272 bude rekonstruován novým PZS reléového typu s elektronickými prvky karegorie 3 ZBI vybaveno pěti stožáry s šesti světelnými skříněmi a celými závorami a v případě přejezdu 3,779 kategorie 3 SBI vybaveno dvěma stožáry se čtyřmi světelnými skříněmi bez závor. V obou případech bude rekonstruován železniční svršek a spodek, el. přípojky vč. kabelizace a přejezdové konstrukce, u přejezdu 3,272 vč. vybudování nového chodníku. Stavba umožní zrušení současných pomalých jízd a dosažení současné traťové rychlosti tj. 60 km/h, v budoucnu lze zvýšit rychlost přes přejezd až na 75 km/h. Přejezdy v km 4,139 s 4,344 budou rekonstruovány novým PZS reléového typu s elektronickými prvky kategorie 3 SBI vybaveného dvěma stožáry se dvěma světelnými skříněmi bez závor, včetně rekonstrukce železničního svršku a spodku a přejezdové konstrukce u přejezdu v km 4,319. Technologie PZS bude umístěna do nového technologického domku (RD), který bude umístěn poblíž přejezdu v km 4,139 a bude společný  pro umístění technologie obou přejezdů.

Projekt je v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN T. Cílem projektu je hlavně zvýšení bezpečnosti na uvedených železničních přejezdech, zvýšená spolehlivost zařízení železniční dopravní cesty s omezením vlivu lidského činitele a centralizací zabezpečovacího zařízení. Stavba přispěje k plynulosti železničního a silničního provozu.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC