Rekonstrukce mostu v km 84,843 trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava

Náplní stavby je kompletní sanace kamenného zdiva spodní stavby a kamenných nosných konstrukcí v poli 1 a 3.

Vzhledem k vyšší mezerovitosti zdiva je provedena injektáž kamenného zdiva. Rubové části kamenných kleneb

byly obnaženy a bylo provedeno statické zajištění poprsních zídek a zesílení konstrukce kleneb přebetonávkou.

Klenby jsou příčně staženy předpínacími tyčemi. Rubové části kleneb a poprsních zídek jsou opatřeny

hydroizolací, plochy jsou odvodněny za každou opěrou. Železobetonové římsy jsou odbourány a nahrazeny

novými. Vlastní ocelová konstrukce mostu v poli 2 a veřejné lávky, včetně ostatních ocelových částí na mostě

(zábradlí, chodníky) jsou opraveny. Zkorodované a zdeformované prvky jsou vyměněny, je upravena výška

zábradlí v místě nových říms a kotvení sloupků, jsou vyměněny prvky přímého upevnění koleje a upraveny vstupy

do nosné komorové konstrukce pro odvětrání. Kompletně je provedena protikorozní ochrana ocelové konstrukce.

Rekonstrukce železničního svršku je provedena od km 84,796 533 do km 84,872 431 v celkové délce 76 m.

Začátek směrových a výškových úprav v koleji je od staničení 84,781 533, konec směrových a výškových úprav je

v km 84,796 533. Celková délka úpravy geometrické polohy koleje (GPK) pro obnovení původní GPK je 91 m. V

úseku do km 84,814 764 do konce úprav (mimo ocelovou niveletu koleje mostu) jsou kolejnice upevněny na

žebrových podkladnicích na nových dřevěných pražcích. V oblasti nivelety koleje mostu je zachováno přímé

upevnění koleje, jsou vyměněny veškeré plastové díly a upevňovací lišty, kolejnice, podkladnice a drobné kolejivo.

Ve zbývajícím úseku jsou kolejnice na nových betonových pražcích. V rekonstruovaném úseku je svršek tvaru

S49 s novým kolejovým ložem. V úseku km 84,821 533 - 84,825 733 je kolejové mostní dilatační zařízení pro

dilatační délku mostu 30-80 m.

 

Stavba řeší havarijní stav železničního mostu v km 84,843 na trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava o třech polích, který

převádí železniční trať přes vodní tok řeky Jihlava v blízkosti železniční stanice Rantířov. Realizací stavby bude v

souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, dosaženo

zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC