Rekonstrukce žel. svršku Vlašim - Trhový Štěpánov

Rekonstrukce bude spočívat ve výměně stávajícího železničního svršku za nový, obnově stávajícího a

vybudování nového odvodňovacího zařízení. Součástí stavby je dále rekonstrukce železničního přejezdu ev. km

23,156, kde bude zřízena celopryžová konstrukce. Celkem dojde ke zřízení 888 m nové koleje 49E1 na

betonových pražcích a 546 m nového odvodnění pomocí trativodů. V rámci této akce dojde dále k zabezpečení

železničního přejezdu ev. km 23,156 pomocí přejezdového zabezpečovacího zařízení kategorie PZS 3 SNI s

počítači náprav včetně vybudování nové přípojky nízkého napětí.

Oproti stávajícímu stavu dojde ke zvýšení stávající traťové rychlosti z původních 30 - 50 km/h na 60 km/h a

zároveň na opraveném přejezdu ev. km 23,156 bude možno jezdit traťovou rychlostí.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC