Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy

Projekt je součástí IV. tranzitního železničního koridoru (IV. TŽK) Děčín státní hranice-Praha-Benešov u Prahy-Tábor-České Budějovice-Horní Dvořiště. Traťový úsek Votice - Benešov u Prahy byl původně jednokolejný a elektrifikovaný. Technický stav železničního spodku, odvodňovacího systému, mostů, viaduktů, železničního svršku, řídícího a komunikačního vybavení nebyl vyhovující (provozní soubory jsou zastaralé), což mělo omezující vliv na využívání trati a zároveň nesplňuje parametry AGC a AGTC, tj. třídu zatížení (22,5 t/nápravu - 8 t/m) a ložnou míru GC ("gabarit C" - definováno UIC pro přepravu kontajnerů a nákladních automobilů na vagónech). Výše uvedené skutečnosti spolu s nepříznivými směrovými poměry také způsobovaly omezení rychlosti na max. 100 km/h.

Délka rekonstruovaného úseku je 18,406 km. Zřízení koleje - nové UIC 60 s bezpodkladnicovým upevněním v délce 36 830 m, užité S 49 s tuhým upevněním v délce 5 687 m. Výhybky - 20 ks nových UIC 60 na betonových pražcích, 16 ks nových výhybek S 49 (přednostně užité). Součástí stavby je zdvojkolejnění celého úseku. Sanace železničního spodku - celkem 39,813 km. Nástupiště ostrovní ve stanici - nové 5, rekonstruované 17, zrušené 3, návěstní lávky 3, nové železniční propustky 6, rekonstruované 10, rušené propustky 3, nové zdi 5, rušené zdi 1, nové silniční mosty 2, rekonstruované silniční mosty 6 a 1 zrušený silniční most. Součástí stavby jsou 2 nové silniční propustky a 3 rekonstruované. Protihlukové zdi v délce 4 536 m. Staniční zabezpečovací zařízení - elektronická stavědla 2. Traťové zabezpečovací zařízení - elektornický autoblok v celé délce stavby. Sdělovací zařízení - dálkové ovládání signalizačního zařízení 18,405 km. Výstavba TV - celková montážní délka dvoukolejné trati je 43,860 km.

Předmětem projektu je Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy. V souladu s globálním cílem prioritní osy 1, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti TEN-T, bude realizací tohoto projektu zajištěno i plnění specifických cílů prioritní osy, což je modernizace a rozvoj železničních tratí na síti TEN-T, včetně železničních uzlů. Realizací projektu by mělo být dosaženo třídy zatížení D4 UIC; dosažení prostorové průchodnosti trati pro ložnou míru UIC GC; zvýšení jízdní rychlosti do 160 km/h pro vozidla s naklápěcí technikou a zároveň do 160 km/h i pro klasické soupravy. Součástí stavby je zdvojkolejnění celého úseku, přestavba kolejiště železniční stanice Votice a Olbramovice (nová nástupiště s podchodem); dostupnost železničních veřejných prostor pro osoby se sníženou schopností pohybu protihlukových opatření. Realizací projektu bude traťový úsek splňovat parametry uvedené v dohodách AGC a AGTC. Kromě toho se realizací projektu zlepší zejména tyto skutečnosti: kultura cestování (plynulosti jízdy a odbavování cestujících ve stanicích a zastávkách), informační systém, zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zajištění spolehlivosti provozu, bezpečnost provozu a zkrácení jízdních dob jak v osobní, tak i v nákladní přepravě, hlukové poměry v okolí trati.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC