Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy

Leden 2012 – květen 2013

Ke smluvnímu termínu ukončení stavby 31. 05. 2013 probíhaly dokončovací práce na zprovozněných objektech a rekultivační práce na opuštěných tělesech dráhy. Dále proběhlo posouzení interoperability a hluková měření, která ověřila účinnost navržených protihlukových opatření, byly provedeny činnosti související s odstraňováním zbylých drobných nedodělků. Proběhla rychlá pantografová zkouška, a na základě kladného výsledku byla dne 05.04.2013 zavedena projektovaná rychlost až 160km/hod. Stavba byla ve smluveném termínu dokončena.

 

Červenec 2012 – prosinec 2012

 

Ve sledovaném období byl již dokončen mezistaniční úsek Bystřice u Benešova- Benešov u Prahy a žst. Votice, žst. Olbramovice. Od  29. 8. 2012 byl zahájen provoz po 1. traťové koleji v nové trase přes tunely Zahradnický, Tomice a Tomice II v úseku Olbramovice- Bystřice u Benešova. V úseku Olbramovice – Bystřice u Benešova probíhaly  práce na zřizování železničního svršku, úpravách tělesa spodku, mostních objektech, propustech, trakčním vedení  zabezpečovacím a sdělovacím zařízení  u 2. traťové koleje. K 30. 11. 2012 byla  zprovozněna zbývající druhá kolej v nové trase přes výše uvedené tunely. Následně byly zahájeny rekultivační práce na opuštěných úsecích původní trasy, náhradní výsadba. Proběhlo měření prostorové průchodnosti, měření tělesa železničního spodku georadarem, kontrola GPK měřícím vozem. Také bylo zahájeno  posuzování interoperability.

 

 

 

 

07-12 2010
V tomto období pokračovaly stavební práce na tunelech – Zahradnický, Olbramovický a Votický. Od září se pracovalo na tunelech Tomický a Tomický II. Pokračovaly práce na nových přeložkách v úseku Votice-Olbramovice, Olbramovice-Tomice,Tomice-Bystřice. 23.11.2010 byl zprovozněn dvojkolejný úsek Benešov – Bystřice po provizorní výhybce před železniční stanicí Bystřice a dána do provozu část žst. Votice.

01-06 2010
Ve sledovaném období probíhaly práce na ražbách Olbramovického a Zahradnického tunelu a hloubení Votického tunelu. Probíhaly práce na objektech železničního spodku, svršku, mostních objektech a TV v úseku Bystřice u Benešova – Benešov a byla zahájena komplexní přestavba železniční stanice Votice. V místě nových přeložek tratí probíhaly zemní práce, stejně tak na deponii Heřmaničky.

Do 31.12.2009
Ve sledovaném období byly zahájeny práce na olbramovickém, votickém a zahradnickém tunelu včetně přístupových komunikací a zařízení staveniště. Dále byly zahájeny stavební práce v úseku Benešov – Bystřice na objektech železničního spodku a svršku, mostních objektech a TV. Nyní probíhají přípravné práce v železniční stanici Votice – kácení zeleně, demolice objektů.

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC