Trať 210 Praha - Vrané n. Vlt. - Čerčany a Vrané n. Vlt. - Dobříš

V nově navrženém stavu je zajištěn takový stav železniční infrastruktury, aby bylo možné plnit požadavky platných

provozních předpisů.

- V oblasti železničních staveb:

-výměna kolejového roštu;

-reprofilace odvodňovacích příkopů;

-sanace kolejového lože;

-sanace nástupišť ve vybraných zastávkách

-výměna nevyhovujících konstrukcí železničních přejezdů.

- V oblasti mostních staveb:

-sanace vybraných propustků v úsecích s upravovaným železničním svrškem

- V oblasti silnoproudé technologie

-výměna osvětlení ve vybraných zastávkách;

-obnova souvisejících kabelových rozvodů.

Soubor opatření je navrhován v úsecích

-Týnec - Jílové u Prahy

-Jílové u Prahy - Davle

-Davle - odb. Skochovice

-Vrané nad Vltavou - Praha Zbraslav

-Praha Zbraslav - Praha Braník

Z hlediska přepravních vazeb bude trať v řešeném úseku připravena na bezproblémové odbavení plánované

poptávky po regionální železniční přepravě a zároveň umožní zachovat nákladní dopravu tj. obsluhu vleček.

Realizací záměru budou zajištěny vyhovující jízdní doby.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC