Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Vrané nad Vltavou (mimo) - Dobříš

Projekt řeší rekonstrukci 23 přejezdů na trati Vrané nad Vltavou - Dobříš. Přejezdy budou zabezpečeny

automatickými přejezdovými zařízeními s pozitivní signalizací a u přejezdů v km 14,711; 14,987; 19,058; 1,252;

0,116; 1,430 bude umístěno PZS se závorami a pozitivní signalizací.

Přejezdy budou ovládány úseky realizovanými počítači náprav. Činnost přejezdového zařízení bude automatická,

ovládána jízdou vlaku.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC