Rekonstrukce koleje č. 1 v km 34,120-35,300 trati Vsetín – Horní Lideč

Popis projektu

Stavba se nachází na trati č. 280 Horní Lideč - Hranice na Moravě, v mezistaničním úseku Vsetín - Valašská Polanka. Jedná se o dvoukolejnou elektrizovanou trať, která je zařazena do sítě TEN-T. Tato trať je součástí dopravního spojení Hranice na Moravě - Horní Lideč - Púchov, které je využíváno zejména jako mezinárodní dopravní spojení se Slovenskem. Stavba se týká koleje č. 1 - sanace železničního spodku (určující pro kilometrický rozsah stavby) se týká km 34, 120 - 35,300, rekonstrukce železničního svršku se týká km 34,112 - 35,334. V současném stavu je traťová rychlost 80 km/h, trať je elektrifikována stejnosměrnou trakcí 3kV, traťová třída D4.

Cíle projektu

Navrhovaná rekonstrukce se týká železničního svršku koleje č. 1, sanace železničního spodku, úpravy trakčního vedení, zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení a mostních objektů. Účelem stavby je odstranit nevyhovující stav železničního svršku (tvar S49 na dřevěných pražcích, stáří 25 let) a spodku. Po dokončení rekonstrukce bude traťová rychlost zvýšena na 85km/h, navržené technické řešení však umožňuje výhledové zvýšení rychlosti až na V = 95 km/h (v úseku km 34,700 - 35,330).

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC