Rekonstrukce koleje č. 1 v km 34,120-35,300 trati Vsetín – Horní Lideč

9.9.2013 zahájení stavby

Provedena rekonstrukce železničního svršku, novým materiálem, včetně kameniva fr.32-63 mm, rekonstrukce železničního spodku, včetně odvodnění a svahových úprav terénu, rekonstrukce trakčního vedení, opravy železničních mostů (03 a 04), úpravy železničního zabezpečovacího zařízení v souladu s projektovou dokumentací.

Dne 2. 12. 2013 byla provedena technicko - bezpečnostní zkouška (TBZ) a zaveden zkušební provoz s trváním do 31. 7. 2014.

01/2014-06/2014:

Byly provedeny práce na individuálních protihlukových opatřeních (IPO) – výměna oken v souladu s PD. Všechny stavební práce byly ukončeny v souladu se SOD a dodatky, k 31.5.2014, byla předložena dokumentace podle SOD.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC