Zřízení výhybny Harrachov

Modernizace dopravny se vyznačuje zejména:

- částečnou výměnou železniční svršku

- zlepšení parametrů železničního spodku

- zrušením stávající kusé manipulační koleje č. 3

- zřízením předjízdné dopravní koleje č. 3

- zřízením nového vnějšího nástupiště délky 110 m u koleje č. 3 a rekonstrukcí vnějšího nástupiště nově délky 110

m u koleje č.1.

- zřízením přístřešku pro cestující na nástupišti u koleje č. 3 - obnovou orientačního systému, rekonstrukcí a

doplněním prvků osvětlení.

Ve smyslu zabezpečovacího zařízení bude doprava i nadále provozována jako dopravna D3.

 

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude

dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti.

Cílem projektu je:

1. plynulý provoz pro mezinárodní dálkovou, meziregionální, regionální i místní dopravou

2. zkvalitnění veřejné dopravy na přeshraniční trati Harrachov - Sklářská Poruba

3. rozšíření nabídky spojení nejen pro sportovní a turistické cíle, ale také pro pravidelné propojení osídlených

oblastí Liberce, Jelení Hory a Vratislavi s přestupním uzlem ve Sklářské Porubě

4. zlepšení komfortu cestujících a bezpečnost cestování

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC