Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk

Číslo projektu: CZ.1.01/3.1.00/08.0080
Místo realizace: Olomoucký kraj
Přesné místo realizace: Zábřeh na Moravě - Postřelmov - Bludov - Šumperk
Koridor: není na koridoru
Datum zahájení projektu: 1. červen 2008
Datum ukončení projektu: 15. duben 2010
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Schválený příspěvek EU: 46 458 142 €
Celkové schválené náklady projektu: 1 717 325 117 Kč
Schválený příspěvek EU: 1 081 731 377 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: SŽDC s.o., Stavební správa Olomouc
Zhotovitel: "Sdružení Zábřeh - Šumperk" složené z firem EUROVIA CS, a.s. (vedoucí účastník sdružení), Skanska DS a.s. (účastník sdružení), TCHAS, spol. s r.o.(účastník sdružení)
Zhotovitel projektu stavby a autorský dozor: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Datum schválení projektu: 19. září 2011
Projekt schválil/(a): Evropská komise
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 3 - Modernizace železniční sítě mimo TEN-T
Oblast podpory: 3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC