Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk

01 - 04/2010:
Provedlo se broušení kolejnic na trati Zábřeh – Šumperk, měření korozních proudů a III. podbití kolejí v úseku Zábřeh-Šumperk. Stavební práce byly ukončeny.

07 - 12/2009:
Ve sledovaném období byly provedeny dokončovací práce na provozním souboru zabezpečovací zařízení v železniční stanici Bludov a Postřelmov. Probíhaly opravy příjezdných komunikací včetně přejezdů. Byly dokončeny práce na trakční měnírně v Šumperku a tato dána do provozu. Přejímací řízení na jednotlivých provozních a stavebních souborech byly ukončeny k 23. 10. 2009. V prosinci (od nového grafikonu) byl zahájen elektrický provoz na trati Zábřeh – Šumperk.

01/2009 - 06/2009:
Byly provedeny stavební práce v železniční stanici Bludov, které byly ukončeny koncem června 2009. Jednalo se o vybudování nového železničního spodku, železničního svršku, nových ostrovních nástupišť, rozvody nízkého napětí a venkovního osvětlení, nové zabezpečovací zařízení a trakční vedení (TV). Ukončené stavební a montážní práce jsou uvedeny do zkušebního provozu. Dne 14. 6. 2009 byla zahájena výluka v traťovém úseku Zábřeh - Bludov (mimo žst. Bludov).

07/2008 - 12/2008:
Byla provedena rekonstrukce žel. spodku a žel. svršku v žst. Šumperk. Dále bylo vybudováno v žst. Šumperk nové ostrovní nástupiště včetně rekonstrukce osvětlení, nové zab. zař., trakční vedení, měnírna a trafostanice a stavební úpravy ve výpravní budově a na mostních objektech. V traťovém úseku Bludov - Šumperk byla provedena rekonstrukce žel. spodku, žel. svršku, nové zab. zař. včetně žel. přejezdů, dále byly provedeny úpravy mostních objektů a výstavba nového trakčního vedení. V místě bludovského svahu byla vybudovaná nová opěrná zeď.

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC