Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk

Začátek a konec stavby: km 7,466 - km 0,0727, km 48,967 - km 42,9
Celková délka stavby: 13,46 km
Traťové koleje : železniční svršek S 49 - 12,572 km (nový), 5,57 km (regenerovaný)
Traťová rychlost : do 100 km/hod.
Elektrizace: délka elektrizovaných kolejí 22,35 km
Podchody pro pěší: 1- nový
Přejezdy : 12 - rekonstrukce, 1 - zrušený
Mosty : 12 - rekonstrukce
Propustky : 15 - rekonstrukce, 5 - zrušené
Protihlukové stěny : 2 423m

Stavba Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk představuje vybudování těchto rozhodujících kapacit:

- Elektrizace traťového úseku je navržena na trakční proudovou soustavu stejnosměrnou DC s napětím 3kV podle ČSN EN 50163, tab.1.
- Zavedení nápravového tlaku 22,5 tuny a třídy zatížitelnosti D4
- Rekonstrukce hlavní koleje novým materiálem (kolejnice tvaru S49 na betonových pražcích)
- Rekonstrukce železničního svršku v jednotlivých žst. převážně regenerovaným materiálem R65
- Zabezpečení stanic a trati zabezpečovacím zařízením 3. kategorie dle technické normy železnice 34 2620
- Rekonstrukce mostů a objektů na třídu zatížitelnosti D4 při rychlosti do 100 km/hod.
- Na základě geotechnického průzkumu je na vytypovaných místech navržena sanace žel.spodku a odvodnění zemní pláně a železničního tělesa
- Modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení
- Zvýšení traťové rychlosti do 100 km/h a odstranění lokálních omezení rychlosti
 

 

Recepce (Praha):
Tel.:+420 222 335 711
(POUZE Po–Pá 7:00–15:00)

 

Datová schránka:
uccchjm
Kontaktní formulář
Další kontakty
 

epodatelna@szdc.cz Copyright © 2009-2012 SŽDC